Regulamin

REGULAMIN BIEGU

I POLITYKA
PRYWATNOŚCI

15 października 2021

I Organizator i administrator danych osobowych

1.      
„Bieg 1000 Drzew” (dalej: „Bieg”) to wirtualne
wydarzenie sportowe, organizowane przez Ambasadę Królestwa Norwegii w Polsce
(dalej: „Organizator”) oraz Fundusze Norweskie i EOG.

2.      
Koordynatorem wydarzenia i administratorem
danych osobowych zgłoszonych uczestników jest firma Solski Communications Sp. z
o.o., pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (dalej „Koordynator”) działająca na
zlecenie Organizatora.

II Cel Biegu

1.      
Celem Biegu jest ochrona środowiska i wspólna
dbałość o przyszłość planety.

2.      
Organizator zobowiązuje się do zasadzenia lasu –
do 1000 drzew – w wybranym miejscu w Polsce, we współpracy z wybranym
podmiotem.

3.      
Organizator deklaruje posadzenie jednego drzewa
za udział jednego zarejestrowanego Uczestnika biegu.

III Zadanie sportowe

1.      
Ze względu na sytuację epidemiczną „Bieg 1000
drzew” odbędzie się w formule wirtualnej – w ramach samodzielnej aktywności
fizycznej, w dowolnej formie (zgodnie z punktem II 2.), w wyznaczonym przez
Organizatora okresie.

2.      
Uczestnik biegu, zgłoszony i zarejestrowany na
stronie internetowej https://bieg1000drzew.pl/
musi pokonać wybrany przez siebie dystans w dowolny sposób – biegnąc,
maszerując, jadąc na rowerze, rolkach lub deskorolce. Decyzję o sposobie udziału
podejmuje uczestnik samodzielnie.

3.      
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
swój udział w Biegu i ewentualne kontuzje lub problemy zdrowotne, związane ze
startem. Uczestnik powinien dokonać oceny własnego stanu zdrowia i podjąć taką
aktywność, jaka nie zagraża jego bezpieczeństwu.

IV Termin, miejsce, przebieg wydarzenia

1.      
Bieg odbędzie się w dniach od 13 do 21 listopada
2021. Każdy Uczestnik startuje w tych dniach na wybranym przez siebie dowolnym
dystansie, w dowolnym miejscu, samodzielnie określając miejsce, trasę i czas
Biegu oraz sposób pokonania trasy.

2.      
Organizator zachęca do wspólnego uczestnictwa
rodzin i grup towarzyskich – z zachowaniem obostrzeń związanych z epidemią
COVID-19 (dezynfekcja, dystans, maseczki).

V Media społecznościowe

1.      
Organizator zachęca Uczestników do publikowania
relacji z udziału w Biegu na platformie Instagram, z użyciem znacznika
(hashtag) #bieg1000drzew – zdjęcia będą prezentowane przez Organizatora w jego
kanałach elektronicznych (strona www, media społecznościowe), zgodnie z
regulaminami zasadami udostępniania treści przez API serwisu Instagram.

2.      
Uczestnik, publikując zdjęcie z użyciem
znacznika #bieg1000drzew, wyraża zgodę na udostępnianie jego zdjęcia przez
Organizatora w sposób opisany w punkcie V 1.

VI Dane uczestników, pakiety startowe i prywatność

1.      
Rejestracja Uczestników odbywa się za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://bieg1000drzew.pl/

2.      
Uczestnik może dokonać rejestracji z użyciem
adresu e-mail lub korzystając z integracji ze swoim kontem Google przy użyciu
technologii Auth0.

3.      
Pierwszych 250 zarejestrowanych przy użyciu
formularza na stronie internetowej https://bieg1000drzew.pl/
Uczestników otrzyma pakiet startowy, na który składa się koszulka sportowa oraz
komin.

4.      
Uczestnik podczas Rejestracji wybiera rozmiar
koszulki (S, M, L, XL).

5.      
Uczestnicy zarejestrowani do 26 października
2021, do godziny 12:00, otrzymają koszulki w wybranym rozmiarze. Uczestnicy
zarejestrowani w późniejszym terminie mogą nadal wskazywać preferowany rozmiar
koszulki, ale Organizator nie gwarantuje pełnej dostępności wszystkich
rozmiarów. W razie braku dostępnego rozmiaru wybranego przez Uczestnika
zarejestrowanego po 26 października 21, godz. 12:00, Organizator zastrzega
sobie prawo wysyłki koszulki w najbardziej zbliżonym dostępnym rozmiarze.

6.      
Uczestnicy zarejestrowani do 26 października
2021, do godziny 12:00, otrzymają pakiety startowe przed rozpoczęciem Biegu. W
przypadku użytkowników zarejestrowanych po tej dacie i godzinie, Organizator
nie gwarantuje dostarczenia koszulek przed rozpoczęciem Biegu, jednak dołoży
wszelkich starań, aby zostały one wysłane jak najwcześniej.

7.      
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne opóźnienia wynikłe z działania sił wyższych i stron trzecich (np. po
stronie firmy spedycyjnej).

8.      
Dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres
e-mail, adres do wysyłki) będą przetwarzane przez Koordynatora wyłącznie w celu
dystrybucji pakietów startowych i zostaną usunięte w ciągu 30 dni po
zakończeniu Biegu.

9.      
Szczegółowy opis procedur związanych z
przetwarzaniem danych osobowych przez Koordynatora znajduje się na stronie
internetowej: https://solskipr.pl/strona-glowna/rodo/


Copyright Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce 2021, wszystkie prawa zastrzeżone